La Dida

Model d’escultura en alt relleu que decora la llinda de la porta . Escena de la cançó de la dida i de l’infant del rei, l’infantó no vol dormir, ni a bressol ni a cadira; sinó a la vora del foc...
Situat a la planta baixa de la Masia Rocosa la seva mida és de 90x105x17cm, amb el número de registre de la Casa museu 53.


L’autor és Eusebi Arnau i Mascort, escultor i col·laborador habitual de Lluís Domènech, entre 1902 i 1906.