Sala d'exposicions

La sala d'exposicions temporal o Sala Jardí ocupa actualment els espais enjardinats que abans hi havia entre la Masia Rocosa i la Casa Domènech. A la mort de l'arquitecte ambdues cases i el jardí van quedar en mans dels fills. Pere Domènech i Roura va viure-hi fins la Guerra Civil, quan la casa va ser saquejada i la biblioteca disgregada. Amb el pas dels anys els dos edificis es va anar deteriorant fins que l'any 1983 s'arribà a un acord amb La Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona per comprar la propietat sencera a tots els hereus.

Els nous propietaris van cedir la Masia Rocosa a l'ajuntament, convertint-se així en centre d'interpretació de l'obra de Lluís Domènech i Montaner i a la Casa Domènech s'hi van establir les oficines. El jardí va desaparèixer i es va transformar en una sala d'atenció als clients. Feliçment, el 1993 l'ajuntament recuperà la totalitat d'àmbits gracies a una permuta, inaugurant-se així l'actual Casa museu Lluís Domènech i Montaner.