Aquest espai web ha procurat seguir les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndars internacionals en la creació de continguts web accessibles a tot el món.

Pautes d'accessibilitat:

  • Utilització de codi (x)html, que permet crear documents estàndard i una estructura neta.
  • Posicionament del contingut mitjançant css. Els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents llegeixen el document d’una manera lògica.
  • Descripcions alternatives de les imatges.
  • El web conté descarregues d’arxius en format PDF. Per obrir aquests documents és necessari tenir instal·lat l'Acrobat Reader. En cas de no tenir-lo, descarregueu-lo aquí.