Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner o de tercers a qui hagi autoritzat l'ús d'aquests continguts la Casa museu Lluís Domènech i Montaner.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La Casa museu Lluís Domènech i Montaner no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents del museu.
  • La Casa museu Lluís Domènech i Montaner no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals la Casa museu Lluís Domènech i Montaner, aquestes seran tractades d'acord amb la Llei vigent de protecció de dades de caràcter personal.
Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a la Casa museu Lluís Domènech i Montaner (Xamfrà Rieres Buscarons i Gavarra, 08360 Canet de Mar (Barcelona).