1856

Espanya

Fi del Bienni.

Món

Anglaterra defensa el control del comerç d'opiacis i s'inicia la segona guerra del Opi a la Xina.