1868

Catalunya

Apareix la revista "Lo Gai Saber" , important instrument de difusió de la Renaixença.

Espanya

"La Gloriosa" Joan Prim enderroca els borbons i cerca pretendent a la corona espanyola. Aquesta recerca serà uns dels motius de la guerra francoprussiana. Inici del Sexenni democràtic. A Cuba "El grito de Yara".. L’Estat espanyol adopta la pesseta com a unitat monetària.

Món

Tokugawa Yoshinobu, el darrer shogun, és arrestat