1869

Catalunya

"Pacte Federal de Tortosa".

Espanya

Constitució de 1869.

Món

Tolstoi i Verne publiquen: Guerra i Pau i vint-mil llegües de viatge submarí.