1898

Personal i professional

Presidència de l'Ateneu Barcelonès

Política

Escriu "La política tradicional d'Espanya: com pot salvar-se'n Catalunya". Participa i signa el "Manifesta a la reina regent"

Catalunya

Primera fàbrica d'automòbils a Barcelona, al passeig de Sant Joan. Fundació de l’editorial Salvat.

Espanya

Desastre colonial espanyol. Pèrdua de Cuba i Filipines. Polavieja publica un manifest regeneracionista que finalment és rebutjat per Unió Catalanista.

Món

Fachoda: Anglesos i francesos es troben al bell mig d'Africa i provoquen una corrent nacionalista , imperialista i patriòtica a ambdós països, Publicació de “Jo acuso!”, d’Émile Zola.